به فروشگاه اینترنتی اسپورتلند خوش آمدید !

توپ والیبال Unisex بتا MVA 6000

کد محصول : 43234 کد مدل : 109961
475,000 تومان

ﺗﻮپ واﻟﯿﺒﺎل6000-X ، جنس رویه : ﺳﻮﭘﺮ PU ژاﭘﻨﯽ ﮐﻼرﯾﻨﻮ اﺻﻞ ﺑﺎ ﻧﺮﻣﯿﺖ ﻓﻮق اﻟﻌﺎده ، مورد استفاده در : تمرین و بازی والیبالﺗﻮپ واﻟﯿﺒﺎل6000-X ، جنس رویه : ﺳﻮﭘﺮ PU ژاﭘﻨﯽ ﮐﻼرﯾﻨﻮ اﺻﻞ ﺑﺎ ﻧﺮﻣﯿﺖ ﻓﻮق اﻟﻌﺎده ، مورد استفاده در : تمرین و بازی والیبال

  • تمرین و فیتنس

  • والیبال

  • PU

  • PU