یک شوز بگ، اگرچه به ظاهر ساده است، اما برای هر کسی که می‌خواهد کفش‌های خود را مرتب نگهدارد و به خوبی از آن‌ها محافظت کند، حیاتی است. این لوازم جانبی چند منظوره مزایای متعددی دارد. بر کسی پوشیده سازماندهی مناسب وسایل ورزشی استرس را کاهش می‌دهد و فرآیند شروع ورزش را تسهیل میکند.