پیاده روی احتمالاً تنها فعالیت انسانی است که میتوان با هر نوع کفشی انجامش داد. اکثر ما یک جفت کفش ورزشی داریم که بصورت چند منظوره عمل میکند. هم هنگام رفتن به خرید آن را میپوشیم و هم هنگام پیادهروی و هم برای رفتن به باشگاه. اما اگر شما به عنوان یک مرد پیادهروی را به عنوان یک فعالیت بدنی و بخشی از ورزش انجام میدهید نیاز به یک کفش پیاده روی مردانه مناسب دارید.

 

کفش پیاده روی مردانه از چه قسمتهایی تشکیل شده است؟

کفشهای پیادهروی کفشهایی هستند که از پای شما در هنگام پیادهروی حمایت میکنند و اصولاً شامل بخش‌های زیر است:

· بخش توری در جلو

· بریدگی پشت در جایی که پاشنه به کفش میرسد

· بالشتک یا پد در داخل کفش

· پشتیبان قوس پا

· زیره لاستیکی

گاهی یک کفش پیاده روی ویژگیهایی اضافی هم دارد که ممکن است به دنبال آن باشید. برخی از آنها چیزی به نام رول بار در پشت کفش دارند. این ویژگی از بیرون دیده نمیشود، اما باعث افزایش پایداری‌تان در هنگامی که پای شما به زمین برخورد می‌کند، می‌شود. اگر مچ پاهای ضعیفی دارید یا مچ پایتان هنگام راه رفتن پیچ میخورد، رول بار ممکن است به جلوگیری از پیچش دردناک مچ پا کمک کند. یکی دیگر از ویژگیهای رایج در کفشهای پیادهروی مدرن، پدهای ژلهای است که هنگام راه رفتن، راحتی بیشتری به پاها میدهند.

 

تفاوت کفش پیاده روی با کفش رانینگ مردانه چیست؟

باور کنید یا نه، مشاهده بیشتر بستن